Το γραφείο μας

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει αποτελεσματικές και εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα ημεδαπών και αλλοδαπών πελατών με επιμονή στην εμπιστευτικότητα, την ακρίβεια και την ταχύτητα στην αντιμετώπιση κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. Η συνεργασία μας με ένα ευρύ δίκτυο από εξωτερικούς συνεργάτες σε επαγγελματικούς τομείς, όπως η λογιστική, τα οικονομικά και το real estate, μας επιτρέπει να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Η κάθε υπόθεση ανατίθεται σε συνεργάτη ανάλογα με τον τομέα της ειδικότητάς του/της, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην επίλυσή της.

Ομιλούμενες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.

^