Αρθρογραφία

Άρθρα νομικού ενδιαφέροντος του δικηγορικού μας γραφείου έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί στα ενημερωτικά/ειδησεογραφικά sites news.gr και cna.gr

Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας

Η αποδοχή της κληρονομιάς είναι η δήλωση της επιθυμίας του προσωρινού κληρονόμου να γίνει και οριστικός κληρονόμος του θανόντος και συνεπώς η παραίτησή του από το δικαίωμά του να αποποιηθεί την κληρονομία. Οι προσωρινοί κληρονόμοι του θανόντος -είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει διαθήκη- αποκτούν την κληρονομιά αυτοδικαίως από τη στιγμή […]

Παροχή εκ περιτροπής εργασίας για την αποφυγή απολύσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 3899/2010 εκ περιτροπής εργασία θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή συνδυασμός των ανωτέρω, την οποία μπορεί να επιβάλλει […]

Νόμιμη μοίρα και αποκλήρωση

Ο κληρονομούμενος δεν είναι απόλυτα ελεύθερος στο πώς θα διαθέσει την περιουσία του. Η ελευθερία του έχει περιοριστεί από τον Έλληνα νομοθέτη μέσω του θεσμού της νόμιμης μοίρας, ο οποίος αποσκοπεί στον μη αποκλεισμό από τη διαθήκη και από τα κληρονομικά τους δικαιώματα αφενός για τους στενούς συγγενείς (τέκνα, γονείς) […]

Ακύρωση γάμου

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, απαγορεύεται να τελέσουν γάμο όσοι: Δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, χωρίς την άδεια αυτών που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου. Στην περίπτωση αυτή, εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι η τέλεση του γάμου επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο μπορεί να την επιτρέψει, […]

Τι μπορεί να διεκδικήσει μία σύζυγος από ό,τι αποκτήθηκε μετά το γάμο

Κατά τη διάρκεια του γάμου ο κάθε σύζυγος διατηρεί καταρχήν αυτοτελή περιουσία. Πολύ συχνά ωστόσο συμβαίνει η επαύξηση της περιουσίας του ενός συζύγου να γίνεται σε βάρος του άλλου. Όπως είναι φυσικό ένα τέτοιο γεγονός αποκτά σημασία σε περίπτωση λύσης του γάμου, οπότε και ανακύπτει η ανάγκη νομικής προστασίας του […]

Καταγγελία σύμβασης εργασίας

Για να είναι έγκυρη η καταγγελία σύμβασης εργαζομένου, ο οποίος έχει προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2556/1997, να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) η καταγγελία να […]

Πατρότητα τέκνου

Κατά τον Αστικό μας Κώδικα η συγγένεια του τέκνου με τη μητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από τη γέννηση και μόνο. Δε συμβαίνει το ίδιο ωστόσο και με τον πατέρα του τέκνου και τους συγγενείς από τη δική του πλευρά. Η θεμελίωση της πατρότητας προϋποθέτει είτε γάμο (θρησκευτικό […]

Δικαίωμα λήψης άδειας φροντίδας τέκνου από τον πατέρα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 1993, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003, προβλέπεται ότι οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία […]

Απουσία από την εργασία λόγω βραχείας ασθενείας

Παρά την υποχρέωση του εργαζομένου να προσέρχεται στην εργασία του στις ημέρες και ώρες που ορίζονται από την εργασιακή σύμβασή του, αναπόφευκτα προκύπτουν συχνά λόγοι που τον αναγκάζουν να απέχει από την εκτέλεση των καθηκόντων του εκτάκτως εξαιτίας βραχείας ασθενείας (πυρετοί, ιώσεις, κατάγματα, κτλ), γεγονός που -ασχέτως υπαιτιότητας του εργαζομένου- […]

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Η άνευ προηγούμενου δυσμενής οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών στην οποία βρίσκεται η χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα την υπερχρέωση των φυσικών προσώπων (μη εμπόρων) και των νοικοκυριών σε τέτοιο βαθμό που καθιστούσε αναγκαία τη ρυθμιστική παρέμβαση του νομοθέτη. Για το λόγο αυτό ψηφίστηκε ο Νόμος 3869/2010, για τη ρύθμιση […]

^