Δικηγόροι

Μαρία Γ. Κουρή

Δικηγόρος

Η Μαρία Κουρή γεννήθηκε στην Κρήτη το 1974. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1996. Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 1998 και ασκεί τη δικηγορία έκτοτε. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

 : 213 0229679
 : [email protected]


Αναστασία Δ. Τσακατούρα

Δικηγόρος, LL.M

Η Αναστασία Τσακατούρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 2000. Συνέχισε τις σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κάτοχος ενός μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LL.M, Πανεπιστήμιο Έσεξ, Η.Β.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (LL.M, Πανεπιστήμιο Γουόρικ, Η.Β.). Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 2004 και ασκεί τη δικηγορία έκτοτε. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

 : 213 0229679
 : [email protected]


Ευάγγελος Η. Κραμβουσάνος

Δικηγόρος, LL.M

Ο Ευάγγελος Κραμβουσάνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2005. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία και είναι κάτοχος ενός μεταπτυχιακού τίτλου στο Ποινικό Δίκαιο (LL.M, Πανεπιστήμιο Freie Βερολίνου). Ενεγράφη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 2008 και ασκεί τη δικηγορία έκτοτε. Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις.

 : 213 0232788
 : [email protected]


Θωμάς Ν. Αντωνίου

Ασκούμενος Δικηγόρος

Ο Θωμάς Αντωνίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2016. Ενεγράφη ως ασκούμενος δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το έτος 2017.

^